ติดต่อเรา

สอบถามเกียวกับข้อมูลทั่วไป : สำนักงานประชาสัมพันธ์ 02-441-6000

สอบถามเรื่องข้อมูล คำสั่ง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง : กองบริหารงานบุคคล 02-441-6000 ต่อ 2151-2155

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย : กองบริหารงานบุคคล 02-441-6000 ต่อ 2151-2155

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องทะเบียน วัดผล รับสมัคร : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2314

สอบถามเกี่ยวกับด้านข้อมูลนักศึกษาอื่นๆ : กองพัฒนานักศึกษา 02-441-6000 ต่อ 2180-2182

ติดต่อฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2314

ติดต่อผ่ายประมวลผลและทะเบียนนักศึกษา : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2314

ติดต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2314

สำนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170


โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2002 ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทรสาร : 02-889-4588

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
เบอร์ติดต่อ 0-2226-5925-6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ถนนเพชรเกษม (ก.ม. 242) ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-618500 โทรสาร : 032-618-570

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่อยู่ : 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-623-8790-99 โทรสาร : 02-223-4014